Regulamin

Dzień dobry

Nazywam się Małgorzata Musiał i zapraszam do zapoznania się z poniższym Regulaminem, w którym znajdziesz wszelkie informacje niezbędne m.in. do skutecznego złożenia zamówienia, zawarcia umowy, realizacji płatności, rozpatrywaniu reklamacji i ochronie danych osobowych. Jeżeli po wnikliwej lekturze poniższych treści pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, napisz proszę do mnie na adres: plus@dobrarelacja.pl


§ 1 Definicje

1. Każdy regulamin wypada rozpocząć od prezentacji Sprzedawcy, którym jest Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VIVENS, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, NIP: 8451689976, REGON: 340859510.
2. Kupujący to z kolei osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (czyli osoba dorosła, która ukończyła 18 rok życia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna).
3. Konsument to rodzaj Kupującego, ale będący wyłącznie osobą fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli zatem reprezentujesz firmę lub osobę prawną, to Twoja firma lub organizacja nie będzie posiadała takiego statusu.
4. Tekst, który obecnie czytasz, dostępny pod adresem: www.plus.dobrarelacja.pl/regulamin to Regulamin.
5. RODO – uwaga, to będzie długa definicja – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
6. Usługa – umożliwienie odpłatnego dostępu do produktów elektronicznych w określonym przedziale czasowym, za pośrednictwem strony plus.dobrarelacja.pl.
7. Korzystam z systemu płatności STRIPE, a z regułami prywatności obowiązującymi przy płatnościach dokonywanych za pomocą tej platformy zapoznasz się tutaj: https://stripe.com/en-pl/privacy  lub poprzez odpowiednie linki w momencie dokonywania płatności.

8. Korzystam również z systemu płatności PAYPAL, a z regułami prywatności obowiązującymi przy płatnościach dokonywanych za pomocą tej platformy zapoznasz się tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL lub poprzez odpowiednie linki w momencie dokonywania płatności.


§ 2 Postanowienia ogólne
1. Na stronie plus.dobrarelacja.pl będę zamieszczać produkty elektronicznych (kursów on-line) własnego autorstwa wraz z materiałami szkoleniowymi i ćwiczeniowymi, plikami graficznymi, plikami dźwiękowymi, a Kupujący może wykupić do nich dostęp za zapłatą abonamentu w określonym przedziale czasowym, co wyczerpuje definicję świadczenia na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Musisz wiedzieć, że platforma działa pod adresem: plus.dobrarelacja.pl, tam też zostanie zyskasz dostęp do wykupionej Usługi.
3. Niniejszy Regulamin zawiera zbiór zasad i warunków związanych z korzystaniem ze strony plus.dobrarelacja.pl, a ponadto prawa i obowiązki Stron umowy, czyli Sprzedawcy i Kupującego.
4. Ucieszysz się, że aby dokonać zakupu Usługi za pośrednictwem strony plus.dobrarelacja.pl oraz do korzystania z zakupionej usługi nie musisz (właściwie Twój komputer lub inne urządzenie) spełniać żadnych nadzwyczajnych lub szczególnych warunków technicznych. Wystarczy, że:
a. Masz dostęp do Internetu
b. Korzystasz ze standardowego systemu operacyjnego (np. Windows, MacOS, Linux),
c. Korzystasz ze standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
d. Korzystasz ze standardowej przeglądarki plików PDF,
e. Posiadasz aktywny adres e-mail na dowolnej domenie
Przy spełnieniu tych wymogów możesz stać się Kupującym.
5. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem nie możesz dokonać zakupu anonimowo lub podając nieprawdziwe dane lub używając pseudonimów.
6. Wszystkie kwoty opłat za Usługi wskazane na plus.dobrarelacja.pl, a także w moich materiałach marketingowych są cenami brutto.
7. Jeżeli wykorzystasz moją platformę lub dostępne na niej formularze do przesyłania treści niezgodnych z prawem, zakazanych lub propagujących materiały niedozwolone, więc formalnie informuję Cię, że wykorzystywanie platformy w ten sposób lub umieszczanie takich treści w formularzach dostępnych na moich stronach internetowych jest zabronione, a naruszenie Regulaminu w tym zakresie skutkuje natychmiastowym usunięciem założonego konta i brakiem możliwości dokonywania kolejnych zakupów.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem strony plus.dobrarelacja.pl, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę. W ramach dostępu do produktów uzyskujesz dostęp do aktualnej zawartości plus.dobrarelacja.pl niezwłocznie po opłaceniu abonamentu i zaakceptowaniu warunków Regulaminu.
2. Może się zdarzyć, że zawartość portalu będzie podlegać zmianom, modyfikacjom lub aktualizacjom.
3. Za pośrednictwem plus.dobrarelacja.pl możesz zapisać się do newslettera i w ten sposób otrzymywać przesyłane przeze mnie informacje marketingowe o moich usługach, promocjach i nowościach. Pamiętaj, że:
a. zapisanie się do newslettera nie jest obowiązkowe i Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Możesz również zrezygnować z newslettera pisząc do mnie maila na adres: plus@dobrarelacja.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt,
b. przesyłanie newslettera jest usługą nieodpłatną.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazywania danych w związku z korzystaniem z zarządzanych przeze mnie stron www, podejmuję jako Sprzedawca odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dostosowane do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Wiedz, że jako Sprzedawca podejmuję wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia sprawnego i w pełni poprawnego działania strony plus.dobrarelacja.pl. Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek nieprawidłowość lub przerwę w funkcjonowaniu strony, powinieneś mnie o tym poinformować pisząc na adres: plus@dobrarelacja.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.
6. Jeżeli będziesz niezadowolony z funkcjonowania strony plus.dobrarelacja.pl, możesz przesłać do mnie reklamację na adres: plus@dobrarelacja.pl lub zgłosić ją za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt. W treści reklamacji powinieneś wskazać swe imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem danej strony internetowej. Każdą reklamacje będę rozpatrywać w nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuję Cię o jej rozstrzygnięciu pisemnie na Twój adres korespondencyjny lub na Twój adres e-mail.

§ 4 Ochrona praw autorskich
1. Informuję Cię, że wszystkie produkty dostępne (nie tylko w ramach Usługi) na stronie plus.dobrarelacja.pl są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wszystkie prawa twórcy tych utworów należą do mnie, czyli Sprzedawcy.
2. Proszę Cię o poszanowanie mojej pracy twórczej i nierozpowszechnianie produktów lub ich części bez mojej zgody, gdyż jeżeli do tego dojdzie, to takie rozpowszechnianie stanowić będzie naruszenie przysługujących mi praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.
3. Informuję Cię również, że korzystanie z fragmentów utworów dozwolone jest jedynie w granicach określonych prawem. Nie zezwalam również na poprawianie lub przerabianie albo ponowny montaż utworów, jak również na wykorzystywanie mojej twórczości w innej działalności o charakterze komercyjnym.
4. Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu ochrony praw autorskich lub Twych uprawnień związanych z dostępem do utworów, napisz do mnie na adres: plus@dobrarelacja.pl.

§ 5 Rejestracja i opłaty
1. Jeżeli chcesz skorzystać z Usługi, powinieneś założyć konto użytkownika, posiadać dostęp do sprzętu, systemów i dysponować łączami zgodnie z niniejszym Regulaminem (zobacz § 2 pkt 4 powyżej) oraz dokonać płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Rejestracja konta użytkownika jest możliwa przez stronę plus.dobrarelacja.pl, przy użyciu karty kredytowej/debetowej wydanej w Polsce albo innej formy płatności dostępnej przez system Stripe lub PayPal.
3. Jako Kupujący ponosisz odpowiedzialność za to, że informacje, które podasz przy rejestracji będą prawidłowe. Przy rejestracji poproszę cię o podanie szczegółów dotyczących wybranej metody płatności. Jesteś zobowiązany przeczytać i sprawdzić kompletność oraz prawdziwość swoich danych podanych w trakcie procesu zakładania konta.
4. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności, zostaniesz poproszony o podanie części lub wszystkich spośród poniższych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer karty kredytowej/debetowej, kod CVV/CCV oraz termin ważności karty oraz imię i nazwisko jej posiadacza. Twoje dane logowanie są informacjami poufnymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Powinieneś je przechowywać w taki sposób, aby zapewnić im ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za działania lub zaniechania osób, którym udostępniasz swój login i hasło do konta użytkownika. Jeżeli podejrzewasz, że ktoś korzysta z Twojego konta lub karty kredytowej/debetowej w sposób nieuprawniony, powinieneś niezwłocznie mnie o tym powiadomić i na wszelki wypadek – zmienić swoje hasło logowania.
5. Z uwagi na reguły ochrony prywatności mogę w dowolnym momencie zażądać od Ciebie niezwłocznej zmiany hasła lub dostosowania go do standardów bezpieczeństwa (np. poprzez dodanie znaków specjalnych, cyfr lub wielkich liter).
6. Z uwagi na przyjęty model korzystania z plus.dobrarelacja.pl, możliwość utworzenia konta lub wykupienia pierwszego abonamentu będzie mogła być czasowo wyłączana bądź też możliwość założenia konta użytkownika i wykupienia Usługi będzie możliwa tylko w niektóre dni w ciągu roku kalendarzowego.
7. Opłaty z tytułu korzystania z Usługi będę naliczać zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na plus.dobrarelacja.pl. Oczywiście będziesz mógł zapoznać się z wysokością aktualnych opłat przed skorzystaniem z Usługi lub rejestracją konta. Zadbałam również o to, abyś w trakcie rezerwacji wyraźnie potwierdził, że rejestracja konta i skorzystanie z Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny. Pamiętaj, że przyjmuję płatności w walucie złoty polski, więc jeżeli planujesz zapłatę z konta prowadzonego w innej walucie, nie jestem odpowiedzialna za stosowane przez Twój bank prowizje, opłaty lub kursy wymiany walut.
8. Pierwsza zapłata opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z Usługi zostanie pobrana od Ciebie w dniu zawarcia Umowy/wykupienia Usługi.
9. Opłaty za kolejne miesiące będą pobierane z góry co kolejny miesiąc.

10. Jeżeli na Twojej karcie kredytowej/debetowej zabraknie odpowiednich środków w dniu płatności opłaty, prześlę do Ciebie powiadomienie o braku płatności. Jeżeli w ciągu 5 kolejnych dni nie uda się z skutecznie pobrać opłaty z Twojej karty lub nie dokonasz wymaganej płatności, będę uprawniona do natychmiastowego zawieszenia dostępu do Usługi na maksymalnie 14 dni. Jeżeli w tym czasie nie uda się pobrać od Ciebie opłaty, to mam prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia Twojego konta użytkownika,
11. W tym punkcie Regulaminu wyraźnie potwierdzasz, że zdajesz sobie sprawę, iż mogę wprowadzać zmiany w wysokości opłat i postanowień Regulaminu. Oczywiście nic nie będzie działo się bez Twojej wiedzy i powiadomię Cię o tak wprowadzanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej dostarczonej na adres e-mail wskazany przez Ciebie w chwili rejestracji, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wejściem w życie danej zmiany, informując Cię o następującym uprawnieniu: Przysługuje Tobie prawo do rezygnacji z Usługi (wypowiedzenia umowy) ze skutkiem na dzień wejścia w życie takiej zmiany. W związku ze zmianą, Użytkownik będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. Jeżeli nie dokonasz rezygnacji z Usługi przed wejściem w życie danej zmiany, przyjmę, że zaakceptowałeś zmianę i będziesz nią związany w dalszych okresach rozliczeniowych.
12. W przypadku rezygnacji z Usługi (wypowiedzenia umowy) zgodnie z punktem 11 powyżej, jeżeli dokonałeś płatności dotyczącej kolejnego okresu rozliczeniowego przypadającego po dacie rezygnacji z Usługi, zwrócę Tobie nadwyżkę w ciągu 14 dni od dnia rezygnacji.

§ 6 Korzystanie z Usługi
1. Jesteś zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z niniejszym Regulamin.
2. Pamiętaj, że nie zgadzam się na:
a. korzystanie z udostępnianej zawartości lub samej Usługi w celach publicznych, komercyjnych lub z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu
b. kopiowanie, sprzedaż, rozpowszechnianie, dystrybucję, edycję lub adaptację produktów udostępnianych w Usłudze
3. Korzystanie z Usługi z nieposzanowaniem punktu 2. powyżej, uznam za istotne naruszenie Regulaminu i prawdopodobnie zakończę świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym. Nie jestem przy tym zobowiązana do przesyłania jakichkolwiek wcześniejszych upomnień lub ostrzeżeń.
4. Produkty udostępniane w Usłudze mogą zawierać treści nieodpowiednie dla osób nieletnich, więc pamiętaj, że Usługa nie jest przeznaczona dla małoletnich korzystających z niej bez udziału, nadzoru lub zgody przedstawiciela ustawowego (np. rodzica lub opiekuna prawnego). Zaznaczam, że to przedstawiciele ustawowi lub inni dorośli pozwalający nieletnim na korzystanie z produktów lub Usługi ponoszą odpowiedzialność za takie udostępnienie.


§ 7 Brak możliwości odstąpienia od umowy, czas obowiązywania umowy i możliwość jej rozwiązania
1. Pamiętaj jednak, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Innymi słowy, nie możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, jeżeli za Twoją zgodą Usługa zostanie Tobie udostępniona w ciągu 14 dni od dnia zakupu i jednocześnie poinformuję Cię o utracie tego uprawnienia. Akceptując Regulamin, w sposób wyraźny udzielasz zgody na uzyskanie dostępu do Usługi (dostarczenie Usługi) niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty zgodnie z Regulaminem.
3. Pamiętaj, że aby zrezygnować z usługi działając jako Konsument, musisz przesłać do mnie jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy (możesz skorzystać z udostępnionego wzoru), w formie pisemnej na mój adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na adres: plus@dobrarelacja.pl bądź poprzez wybór odpowiedniej opcji na swoim koncie użytkownika na stronie plus.dobrarelacja.pl
4. Umowa o korzystanie z usługi (nazwijmy ją Subskrypcją) zawierana jest na okres jednego miesiąca lub sześciu miesięcy, wedle Twojego wyboru i będzie automatycznie przedłużana o kolejne okresy jedno- lub sześciomiesięczne do momentu rezygnacji z Usługi lub usunięcia konta użytkownika.
5. Jeżeli zrezygnujesz z Usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, masz prawo korzystać z Usługi do końca danego okresu rozliczeniowego (jedno- lub sześciomiesięcznego). Niestety, poza przypadkiem opisanym w § 5 pkt 12 nie zwracam zapłaconej opłaty za Subskrypcję za dany okres rozliczeniowy.
6. Jeżeli zdecyduję o zakończeniu naszej relacji i rozwiązaniu umowy z uwagi na naruszenie Regulaminu lub brak płatności, to również nie przewiduję zwrotu opłaty za dany okres rozliczeniowy.


§ 8 Odpowiedzialność za wady Usługi lub udostępnianych produktów
Tę część opiszę bardziej formalnie, tak dla odmiany.
1. Zgodnie z przepisami, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt lub Usługę wolną od wad fizycznych lub wad prawnych. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt lub jego część ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
2. Jeżeli stwierdzisz wadę produktu lub Usługi, powinieneś poinformować o tym mnie – Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Pamiętaj, że w związku ze stwierdzoną wadą możesz żądać wydania produktu lub wykonania Usługi lub jego/jej części wolnego od wad lub zażądać obniżenia opłaty lub odstąpić od umowy i zażądać zwrotu całości opłaty.
3. Każde z przysługujących Kupującemu roszczeń możesz realizować w formie pisemnej na mój adres korespondencyjny lub elektronicznej (e-mail na adres: plus@dobarrelacja.pl).
4. Jako Sprzedawca odpowiem na Twoją reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
5. Dla uniknięcie potencjalnych nieporozumień, chciałabym poinformować Cię, że wszelkie treści zawarte w produktach udostępnianych przez plus.dobrarelacja.pl stanowią wyłącznie materiał edukacyjny i są wynikiem moich osobistych przekonań lub poglądów, ale nie powinieneś ich traktować jako wiążącej pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub jako rozwiązania w indywidualnej sprawie. Musisz zdać się na własny zdrowy rozsądek, oceniając, które z polecanych przeze mnie rozwiązań może być dla Ciebie przydatne. Musisz również przyjąć do wiadomości, że może się tak zdarzyć, iż żadna z przesłanych treści Cię nie zadowoli i nie uzyskasz odpowiedzi na swe wątpliwości lub nie rozwiążesz żadnego problemu, zaś jednocześnie nie będzie to stanowiło wady produktu lub Usługi. Jako Sprzedawca nie ponoszę również odpowiedzialności za sposób korzystania z treści produktów oraz ewentualne skutki zastosowania lub niezastosowania się przez Ciebie do porad zawartych w jego treści.
6. Nie ponoszę również odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe z przyczyn nieleżących po mojej stronie, jak również za skutki zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, pod którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od mojej lub Twojej woli, na które żadna ze stron nie miała wpływu i których przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć, m.in. klęski żywiołowe, wojnę, akty terroryzmu, działania sił zbrojnych lub agencji rządowych związane z wojną lub aktami terroryzmu, pożar, powódź, strajki, blokady lub inne spory pracownicze uniemożliwiające działanie przedsiębiorstwa, przerwy w działaniu urzędowych systemów komputerowych, bez względu na miejsce wystąpienia takich zdarzeń, trzęsienia ziemi i katastrofy naturalne, działania, zaniedbania, ograniczenia, rozporządzenia, zakazy lub środki podjęte przez władze rządowe, parlamentarne lub lokalne.


§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Pragnę Cię poinformować, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych:
1. administratorem Twoich danych osobowych będę ja, czyli: Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vivens Małgorzata Musiał, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, wpisaną do CEIDG, NIP 8451689976, REGON: 790283865, tel. 691 138 666, e-mail: m.musial@dobrarelacja.pl.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych
b. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
c. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.
3. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na moją rzecz:

a. JDM.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Smolna 2/12, 62-095 Murowana Goślina, KRS:0000720251, NIP: 7773309401 – w celu przechowywania danych na serwerze

b. Fakturownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS: 0000572426, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osób, dla których zostaje wystawiona faktura w związku z zawarciem umowy,

c. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, w związku z przesyłaniem newslettera,

d. Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA – w celu przeprowadzenia procesu płatności online na portalu stripe.com

e. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu  – w celu przeprowadzenia procesu płatności online na portalu paypal.com

f. FAST-PON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Różana 12 C, 87-162 Lubicz Dolny, KRS: 0000534245, NIP: 8792676584 w celu przeprowadzania rozliczeń księgowych.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Twoich danych innym podmiotom, niezwłocznie Cię o tym poinformuję poprzez wiadomość elektroniczną, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści Regulaminu.
4. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w związku z korzystaniem z systemu płatności STRIPE, tj. do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia), objętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r., 2000/518/WE, gwarantującego odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=PL).
5. Twoje dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (maksymalnie 6 lat), natomiast dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych,
6. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania,
7. posiadasz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,
8. posiadasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
9. posiadasz prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
10. posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
11. każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 6 do 10 możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na mój adres: ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres plus@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.
12. posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo,
13. wyrażenie przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzania Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie pisząc do mnie wiadomość o treści “cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych” w dowolnej formie, w tym również w formie pisemnej, przesyłając ją na adres ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres plus@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

14. Brak wskazania przez Ciebie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, sprawi, że niestety nie będziesz mógł skutecznie złożyć zamówienia. Pola niezbędne do realizacji zamówienia zostały w formularzu oznaczone czerwoną gwiazdką.
15. Z kolei brak wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych sprawi, że nie będę mogła poinformować Ciebie o nowościach i promocjach w sklepie internetowym i nie będziesz mógł otrzymywać mojego newslettera.
16. Wedle mojej najlepszej wiedzy wdrożyłam wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
17. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce prywatności.


§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Wiedz, że działając jako Sprzedawca wyrażam zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną każdorazowo określone przez strony sporu.
2. Działając jako Konsument masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, będąc Konsumentem masz możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
b. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
c. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
3. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 4. Będąc Konsumentem masz również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Jeżeli nie uda nam się rozwiązać sprawy polubownie, masz prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przed sądem powszechnym wedle właściwości wynikającej z przepisów prawa.


§ 11 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2020 r.
2. Jako Sprzedawca zastrzegam sobie prawo do wprowadzania, modyfikacji oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Usługi bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie jako Kupującego, w tym w szczególności warunków potwierdzonych zamówień lub umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
3. Zastrzegam również możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będę Ciebie informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, a w wyjątkowych sytuacjach – niezwłocznie po ich wprowadzeniu, zaś w każdym przypadku z poszanowaniem nabytych przez Ciebie uprawnień.
4. Pamiętaj, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy (wykupienia Usługi).

© 2020 Małgorzata Musiał Dobra Relacja | Wszystkie Prawa Zastrzeżone